Klaarheid en duidelijkheid in alles wat we doen is een vanzelfsprekenheid voor ons kantoor.

Daarom maken wij gebruik van de webtoepassing van Organi, met name TAGORIIIWEB, waarmee U een volledig inzicht/overzicht krijgt in de behandeling van Uw dossiers.

Het raadplegen gebeurt in real-time, dwz. U krijgt dezelfde informatie als onze medewerkers op kantoor.

Door TAGORIIIWEB heeft U ondermeer toegang tot:
- De volledige & up-to-date indentificatie van de partijen
- Het volledige financieel detail van het dossier
- Up-to-date afrekeningen die U kan exporteren naar Uw eigen documenten
- Ons volledig digitaal dossier, omvattende akten titel, briefwisseling, ...
- Alle nota's (bvb. Afbetalingsplannen) van onze medewerkers naar aanleiding van telefoongesprekken met verweerders/debiteuren.

TAGORIIIWEB kan praktisch op elke PC met Windows en een webbrowser (voorkeur Firefox) gebruikt worden.

Andere besturingssytemen kunnen de toepassing ook raadplegen doch evenwel met beperktere mogelijkheden wat inzage in dossiers betreft.

INDIEN OOK U ALS KLANT, GEBRUIK WENS TE MAKEN VAN TAGORIIIWEB, GELIEVE ONS TE CONTACTEREN VIA E-MAIL - info@gdwanne-otten.be.